Öko Öko

Wiru Vili TÜ tegeleb teravilja kokkuostu ja müügiga.

Vaata lähemalt mis meil pakkuda on. Põllumehed tooge oma vili meile.
Kvaliteedinõuete ja ostutingimustega saad tutvuda siin.

Mahevilja kvaliteedinõuded

 

Vili on külvatud üleminekuaja läbinud, mahedaks tunnistatud

põllumaale kvaliteetse seemnega, kasvatatud, koristatud, ladustatud mahepõllumajanduslike tavade kohaselt, koristatud valminuna ja kuivatatud soojusvahetiga kuivatis

Toodang on vaba võõrkehadest, kahjuritest, hallitusest ja võõrastest lõhnadest ning maitselt terve

 

Tootja kohustub tagama Toodangu vastavuse Toodangu spetsifikatsioonidele

ja Toodangu kvaliteedi numbrilised näitajad peavad vastama konkreetse liigi ning kvaliteediklassi üldtunnustatud piirmääradele ja kvaliteedinäitajatele

Toodangu kvaliteet määratakse iga koorma suhtes enne Toodangu vahelattu ladustamist või tarnekohta mahalaadimist

 

Wiru Vili TÜ esindajal on õigus võtta igast Tootja poolt müüdava Toodangu partiist tasuta näidis kuni 1.5 kg

mida Ostja säilitab kuni Toodangu kvaliteedi suhtes pretensioonide esitamise tähtaja lõpuni

Tegemist on toiduviljaga

 

Tegemist on Eestis toodetud maheteraviljaga,

mis vastab muuhulgas järgnevatele Euroopa Liidu õigusaktidele: nr 834/2007 (EÜ), nr 889/2008 (EÜ) ja nimetatud aktide muudatustele

Mükotoksiinid DON, ZEA ja OTA ei ületa piirmäärasid:

  1. max 200 PPB Vomitoxin (DON) HPLC meetodil;
  2. Ohratoksiin (OTA) ˂3 mikrogrammi/kg;
  3. max 100 mikrogrammi/kg Zearalenoon (ZEA);

Toodang on GMO - vaba.