TÜ Wiru Vili


TÜ Wiru Vili on mahetootjate ühistu, kes hindab oma tegevuses mahepõllumajanduse põhiväärtusi ning kõrget kvaliteeti pakutavates teenustes.

Meile on oluline täisväärtuslik toit ehk puhas, taimekaitsevahendite jääkidest vaba tooraine toidu tootmiseks.

Ühistu korraldab teravilja - ja õlikultuuride kokkuostu ning ühismüüki. Ühistu klientideks on mahetootjatest teravilja – ja õlikultuuride kasvatajad Eestis ja globaalsetel turgudel.

 

Wiru Vili TÜ-le on välja antud sertifikaadid ISO 9001:2015 ja ISO 22000:2018
 

 

Kvaliteedi-, toidu- ning söödaohutuse poliitika


Wiru Vili TÜ juhindub oma tegevuses järgmistest kvaliteedi- ja toidu- ning söödaohutuse alastest põhimõtetest:

• kasutame toodete valmistamisel ja tootearenduses ainult kvaliteetset, maheviljeluse nõuetele vastavalt kasvatatud toorainet ja tagame oma toodete ohutuse ja kvaliteedi, arvestades kliendi soove ning täites kokkulepitud tingimusi;

• järgime toidu- ja söödaohutuse põhimõtteid, juhindume Eesti Vabariigis kehtestatud õigusaktide nõuetest, ettevõtte sisekorrast ning täidame mahetootmise ja juhtimissüsteemi standardite nõudeid;

• tagame nõuetekohase enesekontrollisüsteemi ülesehituse ning vajalikud töötingimused ja –vahendid enesekontrolli läbiviimiseks;

• tagame kvaliteedi- ja toidu- ning söödaohutuse alase koolituse kõigil ettevõtte tasanditel ning kogu personali teadlikkuse ettevõttes kehtivast kvaliteedi- ja toidu- ning söödaohutuse poliitikast;

• tagame kliendikesksuse ja pideva parendamise põhimõtete elluviimise kogu protsessi ulatuses tarneahela lõpuni.