Mahevilja kvaliteedinõuded 2016

V-P-9-3.1

Kinnitatud: 28.04.2017

Tunnused/kultuur Ühik Maherukis Mahekaer Mahenisu I klass Mahenisu II klass Maheoder Mahehernes Maherüps/-raps Mahetatar Mahekanep
ÜLDNÕUDED
Lõhn   Iseloomulik tervele rukkile, ilma kopitanud, linnase, hallituse või muu kõrvallõhnata Iseloomulik tervele kaerale, ilma kopitanud, linnase, hallituse või muu kõrvallõhnata Iseloomulik tervele nisule, ilma kopitanud, linnase, hallituse või muu kõrvallõhnata Iseloomulik tervele nisule, ilma kopitanud, linnase, hallituse või muu kõrvallõhnata Iseloomulik tervele odrale, ilma kopitanud, linnase, hallituse või muu kõrvallõhnata Iseloomulik, ilma kopitanud, hallituse või muu kõrvallõhnata Iseloomulik, ilma kopitanud, hallituse või muu kõrvallõhnata Iseloomulik, ilma kopitanud, hallituse või muu kõrvallõhnata Iseloomulik, ilma kopitanud, hallituse või muu kõrvallõhnata
Värvus   Iseloomulik tervele rukkile Hele, iseloomulik tervele kaerale Iseloomulik tervele nisule Iseloomulik tervele nisule Eri varjundites kollane Iseloomulik sordile * Iseloomulik rüpsile/rapsile Iseloomulik tatrale Iseloomulik kanepile
TOIDUVILI
Niiskus % 11,0 - 14,0  11,0 - 14,0  11,0 - 14,0  11,0 - 14,0  11,0 - 14,0  11,0 - 14,0 6,0-9,0  11,0 - 14,0 6,0-9,0
Mahumass (I/II/III kategooria) kg/hl min 72,0 min 52,0/54,0* min 77 min 75 min 68,0 - - - -
Prügilisandid % max 2,0 max 2,0 max 2,0 max 2,0 max 2,0 max 0,01 max 2,0 max 2,0 max 0,5
Langemisarv (Hagberg 7 grammi) s min 160 - min 300 min 250 - - - - -
Proteiin % - _ min 13 min 11,5 min 9 min 20 - - -
Märg kleepvalk (I/II/III kategooria) % - - min 25 min 22 - - - - -
Sõelumisjääk % max 6 max 10 max 10 max 10 max 10 max 5 - max 10 -
Tungaltera ja kõvanõgi % max 0,05 max 0,1 max 0,05 max 0,05 max 0,1 ei ole lubatud ei ole lubatud ei ole lubatud -
Teralisand % max 2,0 max 3,0 max 3,0 max 3,0 max 3,0  max 2,0 - max 3,0 -
Tuulekaer % max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2 max 0,2 - - -
Fusarioossed terad % max 0,3 max 0,1 max 0,3 max 0,3 max 0,3 - - - -
Vabad rasvhapped (FFA) % - - - - - - max 1,0 - max 1,0
Õlisus % - - - - - - min 40,0 - min 30,0
Klorofüll mg/kg - - - - - - max 30 - -
Glükosinolaadid μmol/g - - - - - - max 25 - -
Eruukahape % - - - - - - max 2,0 - -
Kahjuritega nakatatus   pole lubatud pole lubatud pole lubatud pole lubatud pole lubatud pole lubatud pole lubatud pole lubatud pole lubatud
 
Kantserogeenid (aromaatsed süsivesinikud):
Benso(a)püreen (C20H12) μg/kg             2,0   2,0
PAH-summa μg/kg             10,0   10,0
 
Mükotoksiinid:
DON (Vomitoxin HPLC meetodil), max µg/kg 500
OTA (Ohratoksiin), max µg/kg 2,5
ZEA (Zearalenoon), max µg/kg 50
                     
Raskemetallid:
Plii (Pb), max mg/kg 0,2
Kaadmium (Cd), max mg/kg 0,1
                     
Mikrobioloogia:
Bakterite üldarvukus CFU/g max 100000
Salmonella spp 25g Negatiivne
 
SÖÖDAVILI
Niiskus %       11,0 - 14,0 11,0 - 14,0 11,0 - 14,0      
Mahumass kg/hl       min 72,0 min 62,0 -      
Prügilisandid %       max 2 max 2 max 2      
Sõelumisjääk %       max 10 max 10 max 10      
Langemisarv (Hagberg 7 grammi) s       - - -      
Proteiin %       min 9,5 - min 20      
Tungaltera ja kõvanõgi %       max 0,05 max 0,1 max 0,05      
Teralisand %       max 3,0 max 3,0 max 5,0      
Tuulekaer %       max 0,2 max 0,2 max 0,2      
Fusarioossed terad %       max 0,3 max 0,3 -      
Kahjuritega nakatatus %       pole lubatud pole lubatud pole lubatud      

Mükotoksiinid:
DON (Vomitoxin HPLC meetodil), max µg/kg 500
OTA (Ohratoksiin), max µg/kg 2,5
ZEA (Zearalenoon), max µg/kg 50
                     
Raskemetallid:
Plii (Pb), max mg/kg 0,2
Kaadmium (Cd), max mg/kg 0,1
                     
Mikrobioloogia:
Salmonella spp 25g Negatiivne
     
* Soovituslik herne värvus on kollane                    
** Soovituslik kaera proteiin üle 10%                    

* Märjal kaeral 52,0 kg/hl, kuival kaeral 54,0kg/hl